Bij overlijden of inlichtingen 024- 64 50 25 9

Zorg sluit niet aan bij vraag

Ruim de helft van alle 50-plussers vindt dat de zorg die ze aan huis krijgen, niet goed aansluit bij wat ze echt nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiƫntenfederatie NPCF. De federatie maakt zich dan ook sterk om die afstemming te verbeteren.

Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen 50-plussers een vragenlijst invullen. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengen de 50-plussers in beeld wat belangrijk voor ze is. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe wordt gezondheid ervaren en hoe worden de zorg en leefomgeving gewaardeerd?

Het initiatief is een jaar geleden gestart en de eerste resultaten laten dus zien dat geboden zorg niet aansluit bij de vraag. NPCF gebruikt de resultaten van de onderzoeken om in gesprek te gaan met zorgaanbieders, overheden en verzekeraars om vraag en aanbod beter
te laten aansluiten.

Voor meer informatie, zie www.mijnkwaliteitvanleven.nl

zorg

Monica Zeegers gaat uit van de onsterfelijkheid van de ziel en richt zich op het leven hier en nu. Je kunt je heel verdrietig en alleen voelen en al dan niet met schuldgevoelens achterblijven als een dierbare is overleden. Het voelt alsof je bent afgescheiden van de persoon waar je van houdt. Maar het kan ook anders. Ook al lijkt het nu niet zo, je geliefden blijven ook na het overlijden altijd bij je.

Wij mensen zijn meer dan een lichaam. De ziel is onsterfelijk, het bewustzijn is oneindig. De geest leeft eeuwig voort in het licht van de schepping. Ook na het overlijden van een dierbare kun je nog zo veel voor haar/hem betekenen. Blijf liefdevol gedenken, vergeef en vraag om vergeving. Je zult merken dat je een stuk gelukkiger en lichter door het leven zal gaan. Weet dat je woorden en intenties altijd worden gehoord. Graag willen wij met al onze medewerksters ons steentje bijdragen aan uw vertrouwen in de toekomst, tijdens en na het verwerken van een groot verlies in de hoop dat dit verlies op een gegeven moment anders ervaren zal worden. Dat pijn plaats mag maken voor gevoelens van vreugde en hoop en liefde. Dat is waar Monica Zeegers Uitvaartverzorging voor staat.

Lees meer