Bij overlijden of inlichtingen 024- 64 50 25 9

Spijt?

Zevenentwintig vertalingen zijn er inmiddels verschenen van de wereldwijde best-seller Als ik het leven over mocht doen (in het Engels: The Top Five Regrets of the Dying) van de Australische voormalige palliatief begeleider Bronnie Ware. Tijdens haar werk verzamelde ze de volgende vijf levenslessen van stervenden.

1) Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn leven te leiden zoals ik dat wilde. En niet zoals anderen het van mij verwachtten. Als mensen beseffen dat hun leven bijna over is, realiseren ze zich dat veel dromen onvervuld zijn gebleven.

2) Ik wilde dat ik niet zo hard gewerkt had. Vooral mannen uitten
deze gevoelens van spijt. Ze wilden dat ze meer tijd hadden
doorgebracht met hun vrouw en kinderen.

3) Ik wilde dat ik vaker mijn gevoelens had geuit. Veel mensen
onderdrukken hun ware gevoelens om de lieve vrede te bewaren.

4) Ik wilde dat ik meer contact had gehouden met mijn vrienden.
Velen betreuren het dat ze te druk waren met hun eigen leven, waardoor hechte vriendschappen verloren zijn gegaan.

5) Ik wilde dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn. Men beseft te weinig dat geluk een keuze is. Ze blijven vastzitten in oude gewoonten en patronen, bang voor veranderingen. Ze denken dat ze gelukkig zijn, maar diep van binnen verlangen ze weer naar ongebreideld geluk.

spijt

Monica Zeegers gaat uit van de onsterfelijkheid van de ziel en richt zich op het leven hier en nu. Je kunt je heel verdrietig en alleen voelen en al dan niet met schuldgevoelens achterblijven als een dierbare is overleden. Het voelt alsof je bent afgescheiden van de persoon waar je van houdt. Maar het kan ook anders. Ook al lijkt het nu niet zo, je geliefden blijven ook na het overlijden altijd bij je.

Wij mensen zijn meer dan een lichaam. De ziel is onsterfelijk, het bewustzijn is oneindig. De geest leeft eeuwig voort in het licht van de schepping. Ook na het overlijden van een dierbare kun je nog zo veel voor haar/hem betekenen. Blijf liefdevol gedenken, vergeef en vraag om vergeving. Je zult merken dat je een stuk gelukkiger en lichter door het leven zal gaan. Weet dat je woorden en intenties altijd worden gehoord. Graag willen wij met al onze medewerksters ons steentje bijdragen aan uw vertrouwen in de toekomst, tijdens en na het verwerken van een groot verlies in de hoop dat dit verlies op een gegeven moment anders ervaren zal worden. Dat pijn plaats mag maken voor gevoelens van vreugde en hoop en liefde. Dat is waar Monica Zeegers Uitvaartverzorging voor staat.

Lees meer